دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 182185
تعداد نوشته ها : 187
تعداد نظرات : 14
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان


                             
- خداوند متعال اسراف کنندگان را دوست ندارد.- اصلاح الگوی مصرف از هدر رفت منابع پیشگیری می کند.- اصلاح الگوی مصرف در ارتقای سطح کیفی کارها و زندگی مؤثر و مفید است.- اصلاح الگوی مصرف بهره وری برنامه ها و فرآیندها را افزایش می دهد.- اصلاح الگوی مصرف در کاهش وابستگی اقتصادی به دیگران مؤثر است.
- اصلاح الگوی مصرف یک وظیفه ی ملی است.
                                - آموزش مصرف درست به فرزندان از دوران کودکی بسیار ضروری است.
- اعمال پدر و مادر در مصرف درست از منابع در تربیت فرزندان مؤثر و مناسب است.- کودکان درست مصرف کردن را از پدران و مادران خود می آموزند.- مدارس نقش ممتازی در فرهنگ سازی درست مصرف کردن دارند.- تدوین نکات و الگوهای درست مصرف کردن و تابلو نمودن آن در مدارس برای دانش آموزان مفید است.- معلمان در فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف در جامعه و مدارس نقش ممتازی دارند.- فن آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مضاف در تنظیم مصارف از منابع دارد.- کاهش مصرف گرایی در ارتقای عزت ملی تأثیر مضاعف دارد.- استفاده درست از منابع و امکانات وابستگی ها را به بیگانگان کاهش می دهد.- استفاده درست از منابع در برقراری و توزیع عدالت اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی مؤثر است.- شک کردن در کار و برنامه جزو مباحث نظری اصلاح الگوی مصرف است.
- کار و برنامه را با شک کردن اصلاح و الگو قرار دهیم.
                             
- فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف جزو شاخص های اولویت دار است.- رعایت نکات ایمنی در اصلاح الگوی مصرف اولویت دار است.- حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف فرمایش مقام معظم رهبری است.- پیشگیری از هدر رفت منابع مالی و انسانی در اصلاح الگوی مصرف اولویت دار است.- قرار گرفتن شایسته هر چیز یا کاری در جایگاه خاص خود, اصلاح الگوی مصرف است.- چرایی در کار, فعالیت و برنامه, خود زیر بنای اصلاح الگوی مصرف است.- اعتقاد و ایمان قلبی و عملی به اصلاح مصرف رمز موفقیت کامل است.- خانه و خانواده بستر مناسب برای فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف است.- تولید علوم جدید و کارآمد ضامن بقاء و دوام فرآیند اصلاح الگوی مصرف است.- دور ریختن و حذف امکانات از چرخه استفاده منطبق با فرآیند اصلاح الگوی مصرف نیست.
- با مصرف درست, آیندگان را از منابع موجود بهره مند سازیم.
                             
- رمز موفقیت آیندگان در گرو فرهنگ سازی ما دارد.- تفکر و خلاقیت در مصرف درست و استفاده بهینه از منابع جایگاه ویژه ای دارند.- لحظه ها/ثانیه ها/دقیقه ها/ساعت ها و روزها جزو منابع ذیقیمت هستند.- نکته ها, نقطه ها, خردها, ریزها, جزءها, کوچک ها و کم ها جزو منابع به شمار می روند. - در اصلاح الگوی مصرف قطره ها تأثیر گذارند.
- نگاهها, حرکت ها, نوشتن ها, گفتگوها, شنیدن ها, تصمیم ها, دستورها, خواندن ها و ... در اصلاح الگوی مصرف مؤثر و دخیلند.
                             
- در اصلاح الگوی مصرف : درست بخوانیم, درست بنویسیم و درست به خاطر بسپاریم.- در اصلاح الگوی مصرف : درست بشنویم, درست تفکر کنیم و درست تصمیم بگیریم.- در اصلاح الگوی مصرف : تنظیم درست عواطف, احساسات ضروری است.- در اصلاح الگوی مصرف : وظیفه ملی, قانونی و شرعی خویش را دریابیم.- در اصلاح الگوی مصرف : مصرف درست کاغذ از جمله شاخص های ضروری است.- در اصلاح الگوی مصرف : کوتاه گفتن, کوتاه نوشتن و کوتاه گفتگو کردن نقش خوبی دارد.- در اصلاح الگوی مصرف : شعار بدهیم و عمل نماییم.
- در اصلاح الگوی مصرف : تمسک به قانون ضروری است.
                             
- در اصلاح الگوی مصرف : منطقی بودن سلیقه ها و روشها ضروری است.- در اصلاح الگوی مصرف : فتح قله های افتخار ملاک است.- در اصلاح الگوی مصرف : مهربانی نقش والایی دارد.- در اصلاح الگوی مصرف : کار جمعی و مشورتی مهم است.- در اصلاح الگوی مصرف : وجود اتاق فکر نقش برجسته ای دارد.- در اصلاح الگوی مصرف : انبارش امکانات و اموال چندان مفهومی ندارد.- در اصلاح الگوی مصرف : تفکر تعیین کننده است.- در اصلاح الگوی مصرف : نوشتن همراه با مطالعه ی پیشینه هاست.
- اصلاح الگوی مصرف : بنیان گذاری بناها و فرهنگ هاست.
                             
- در اصلاح الگوی مصرف : خودشناسی مقام والایی دارد.- در اصلاح الگوی مصرف : خود ارزیابی ضروری است.- در اصلاح الگوی مصرف : جوشش و خلاقیت ملاک است.- در اصلاح الگوی مصرف : طبقه بندی امور و کارها ضروری است.- در اصلاح الگوی مصرف : ساماندهی محیط کار و فرآیند کارها ضروری است.- در اصلاح الگوی مصرف : کاربردی کردن امور ضروری است.- در اصلاح الگوی مصرف : تک محوری مناسب نیست.
- در اصلاح الگوی مصرف : استفاده از تواناییهای دیگران شرط است.
                             
- در اصلاح الگوی مصرف : رمز موفقیت, ایمان به کار و علاقه مندی در آن است.- در اصلاح الگوی مصرف : خستگی و بی انگیزگی معنایی ندارد.- در اصلاح الگوی مصرف : درو کردن رتبه ها, ملاک است.- در اصلاح الگوی مصرف : از خود و کار خود فاصله نگیریم و به کار خود بچسبیم.- در اصلاح الگوی مصرف : خود را دریابیم و عمل کنیم.
- در اصلاح الگوی مصرف : فرصت ها و لحظه ها را غنیمت شماریم.
                             
 - در اصلاح الگوی مصرف : خانواده, محل و فرآیندهای انجام کار را دریابیم.- در اصلاح الگوی مصرف : خوش فکر باشیم.- در اصلاح الگوی مصرف : فرهنگ ساز باشیم.- در اصلاح الگوی مصرف : خود و دیگران را تشویق و ترغیب کنیم.- در اصلاح الگوی مصرف : از خود شروع کنیم.- در اصلاح الگوی مصرف : به کار خود شک کنیم و آن را تکمیل و اصلاح نماییم.- در اصلاح الگوی مصرف : چرایی در کارها جایگاه ویژه ای دارد.- در اصلاح الگوی مصرف : حال را بشناسیم برای آینده عمل کنیم.
- در اصلاح الگوی مصرف : گذشته را مطالعه کنیم برای آینده
                             
- در اصلاح الگوی مصرف : خواندن تاریخ ضروری است.- در اصلاح الگوی مصرف : یاد گرفتن ضروری است.- در اصلاح الگوی مصرف : یا‌دآوری و پیگیری لازم است.- در اصلاح الگوی مصرف : موعظه و پند تأثیرگذار است.- در اصلاح الگوی مصرف : مدیریت منابع انسانی از اصول مهم به شمار می رود.- در اصلاح الگوی مصرف : منابع انسانی جزو شاخص های اولی است.- در اصلاح الگوی مصرف : شناخت از کار مهم است.- در اصلاح الگوی مصرف : آب مایه ی حیات و حق همگانی است.- در اصلاح الگوی مصرف : برق جزو ثروت ملی است.
- در اصلاح الگوی مصرف : انرژی جزو ثروت ملی است.
                             
- در اصلاح الگوی مصرف : به انتظار نشستن مفهومی ندارد.- در اصلاح الگوی مصرف : رقابت و مشارکت هر دو لازم است.- در اصلاح الگوی مصرف : با هم بودن شرط است.- در اصلاح الگوی مصرف : گلوگاه در کار و امکانات نمره ندارد.- در اصلاح الگوی مصرف : مدیریت ها نقش کلیدی دارد.- در اصلاح الگوی مصرف : ما می توانیم نقطه قوت ماست.- در اصلاح الگوی مصرف : لحظه ها از افق زندگی می گذرد. (فرمایش گهربار حضرت علی (ع))- در اصلاح الگوی مصرف : تولید علم جهت دار ملاک است.- در اصلاح الگوی مصرف : پردازش به تکنولوژی نانو و بیو و نظایر آن ره گشا و ضروری است.- در اصلاح الگوی مصرف : به امید فردا نشستن سراب است.- در اصلاح الگوی مصرف : کار امروز را به فردا مگذار. (فرمایش گهربار حضرت علی(ع))- در اصلاح الگوی مصرف : جوینده یابنده بود.                              
چهارشنبه بیست و یکم 11 1388
X